logo

ANA E ERRËT E TREGUT TË ARTIT DIXHITAL E ARDHMJA E ARTIT EDUKIM MBI ARTIN August 26, 2022

PJESA 2: ANA E ERRËT E TREGUT TË ARTIT DIXHITAL – Ana e mirë e NFT-ve – mundësitë e reja për krijimet artistike

Writen by Suela Luarasi

comments 0

Nga Revista ARTSPER

Përse janë njerëzit kaq shumë të tërhequr nga mediumi i NFT-ve? Megjithëse, një fëmijë relativisht i ri në bllok, NFT-të e kanë shkundur tashmë botën e artit. Tërheqja që ato paraqesin mbështetet tek natyra e tyre rebele dhe kryengritëse lidhur me tregun tradicional të artit. Për më tepër, natyra e tyre fluturake si diçka e paprekshme është ndoshta një pikë tjetër që shpjegon famën e tyre.

Sot, së bashku me përfshirjen e Christie’s dhe Sotheby’s, bota e artit dixhital vazhdon të fitojë ligjshmëri dhe vizibilitet. Tashmë është një fakt i sigurt se në termat e ekpozimit mundësitë për artistët janë shumëfishuar. Qoftë nëse kemi të bëjmë me dhënien e së drejtës së rishitjes tek artistët, apo nëpërmjet ekspozitave në universet virtuale, artistët po përfiojnë shumë nga ky instrument i ri. Me fjalë të tjera, artistët kanë mjetet për të fituar një jetesë të mirë nëpërmjet artit dixhital! Diçka e tillë përbën një farë ndyshimi për narrativën e artistëtve të cilët për një kohë të gjatë janë përballur me vështirësi financiare.

Si çdo lëvizje tjetër revolucionare në historinë e artit, NFT-të janë pritur me shumë hezitim dhe skepticizëm nga tradicionalistët. Megjithatë, aktivistët e klimës besojnë se, kritika me të cilën po përballen NFT-të janë të justifikuara.

Përkufizim: Një NFT është një aset dixhital që përfaqëson objektet e botës reale si art, muzikë, artikujt në lojra dhe video. Ato blihen dhe shiten online, më shpesh me kriptomonedha, dhe përgjithësisht ato janë të koduara me të njëjtin program kompjuterik si shumë kripto.

 

Burimi: https://blog.artsper.com/en/a-closer-look/the-dark-side-of-the-digital-art-market-the-ecological-consequences-of-nfts/

Tags :

Leave A Comment