logo

ANA E ERRËT E TREGUT TË ARTIT DIXHITAL E ARDHMJA E ARTIT EDUKIM MBI ARTIN August 27, 2022

PJESA 3: ANA E ERRËT E TREGUT TË ARTIT DIXHITAL – Një fatkeqësi ekologjike

Writen by Suela Luarasi

comments 0

Nga Revista ARTSPER

Le të marrim për shembull, “Macen hapësinore”, një GIF NFT, të një maceje në një raketë e cila po shkon në Mars. Sipas faqes së internetit cryptoart.wtf, gjurmët e karbonit të “Maces Hapësinore” janë të barabarta me përdorimin e energjisë elektrike të një banori të Bashkimit Evropian (BE) për dy muaj. Themeluesi i kësaj faqe interneti, Memo Akten, është vetë një artist dixhital. Gjatë procesit të kërkimeve të tij, Akten analizoi 18,000 NFT dhe gjeti se gjurmët mesatare të karbonit të një NFT-je janë diku më të ulta sesa “Macja Hapësinore”. Megjithatë, ai gjeti se një NFT mesatarisht kishte një gjurmë karboni të barabartë me pak më shumë sesa vlera e një muaji me energji elektrike të një banori të BE-së.

 

Përkufizim: Një NFT është një aset dixhital që përfaqëson objektet e botës reale si art, muzikë, artikujt në lojra dhe video. Ato blihen dhe shiten online, më shpesh me kriptomonedha, dhe përgjithësisht ato janë të koduara me të njëjtin program kompjuterik si shumë kripto.

 

Burimi: https://blog.artsper.com/en/a-closer-look/the-dark-side-of-the-digital-art-market-the-ecological-consequences-of-nfts/

Tags :

Leave A Comment